Ptasia grypa na Nielbarku

Zgodnie z rozporządzeniem nr 1/2023 Powiatowego Weterynarza w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 23.05.2023 r. w sprawie wyznaczenia strefy objętej zakażeniem w związku ze stwierdzeniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich, biuro Okręgu informuje, iż w strefie objętym zakażeniem ptasią grypą znajduje się zbiornik Nielbark i zgodnie z § 4 w/w rozporządzenia, wprowadza się na terenie wokół jeziora Nielbark czasowe ograniczenie wstępu dla osób i pojazdów. Powyższy zakaz obowiązuje co najmniej 30 dni. Prosimy wędkarzy, aby w tym okresie nie łowili ryb na jez. Nielbark i nie zbliżali się do brzegu.

Wędkarze, którzy wykupili składkę członkowską na ochronę i zagospodarowanie wód na 1 łowisko – zbiornik Nielbark, mogą zgłosić się do Koła Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim, w celu otrzymania zezwolenia zastępczego, które umożliwi wędkowanie na wszystkich wodach Okręgu PZW Toruń.

ROZPORZĄDZENIE

Loading