Ptasia grypa na jez. Małe Czyste – przedłużenie obowiązywania dostępu do linii brzegowej

Ze względu na ciągłą obecność padłych mew w obrębie jeziora Małe Czyste rozporządzenie nr 1/2023 Powiatowego Weterynarza w Chełmnie z dnia 11.05.2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie powiatu chełmińskiego, pozostaje w mocy do oficjalnego odwołania. Przypominamy, iż w strefie objętym zakażeniem ptasią grypą i zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 9, zakazuje się dostępu do linii brzegowej ludzi, pojazdów, zwierząt domowych, za pośrednictwem których czynnik chorobotwórczy mógłby się rozprzestrzenić.

Loading