Przywrócenie Portu Drzewnego dla mieszkańców Torunia

Przywrócenie Portu Drzewnego dla mieszkańców Torunia
– to nazwa projektu, który znajduje się na liście do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Torunia na 2021 rok. Jest to projekt z puli ogólnomiejskiej, który posiada  numer O 0697.

Projekt zakłada:

 1. Budowę tam (ostróg) w celu ochrony Portu Drzewnego przed zamuleniem
  i wypłyceniem, a także usunięcie już nagromadzonych osadów dennych;
 2. Utworzenie punktu widokowego wraz z ławkami i stojakami na rowery;
 3. Budowę parkingu dla samochodów oraz miejsca postojowego dla rowerów wraz
  z zapleczem gospodarczym (tj. wiata, ławki, śmietniki, grill, palenisko), pomostem
  i slipem do wodowania łodzi;
 4. Utworzenie rodzinnego miejsca piknikowego;
 5. Budowę ścieżki pieszo – rowerowej.

Port Drzewny jest bardzo ważny dla ogółu mieszkańców Torunia z uwagi na jego wyjątkowe walory przyrodnicze. Teren ten stanowi obręb ochronny Port Drzewny, obejmujący całą powierzchnię wody wraz z tak zwaną „szyjką” i starorzeczem położonym na północ od portu w granicach jego własności. Planowane zabiegi ochronne umożliwią wykorzystywanie tego terenu na cele rekreacyjno-sportowe, w tym żeglarstwo, kajakarstwo i wędkarstwo. Zagospodarowanie terenu przyległego do Portu Drzewnego pozwoli natomiast na udostępnienie go mieszkańcom Torunia i spowoduje, że stanie się on rodzinnym miejscem rekreacyjnym. Koszt realizacji projektu oszacowano na łączną kwotę 2 000 000 zł.

Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w głosowaniu informujemy,
że termin głosowania to 10 – 19 październik 2020 r. W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec Torunia. Nie ma ograniczenia wiekowego! Można głosować tylko raz
i w ramach tego głosowania można oddać maksymalnie trzy głosy na projekty lokalne oraz maksymalnie trzy głosy na projekty ogólnomiejskie. Na liście do głosowania znajdują się łącznie aż 104 projekty, którym zostały przyporządkowane numery.

Każdy głosujący musi to zrobić osobiście, w następujący sposób:

 • PRZEZ INTERNET – samodzielnie skorzystać z systemu elektronicznego za pomocą strony www.budzet.torun.pl dostępnej przez wszystkie dni głosowania:
  od 10 października godz. 00:01 do 19 października godz. 23:59
 • poprzez wydrukowanie i wypełnienie papierowej karty do głosowania (należy drukować dwustronnie) oraz wrzucenie jej do urny w jednym z punktów wskazanych poniżej:
 • Punkt Informacyjny Urzędu Miasta (PIUM) Centrum
  ul. Wały gen. Sikorskiego 8
  mieszkańcy będą mogli zagłosować od 12 do 16 oraz 19 października w godz. 7.30-15.30
 • Punkt Informacyjny Urzędu Miasta (PIUM) Grudziądzka
  ul. Grudziądzka 126 b
  mieszkańcy będą mogli zagłosować  od 12 do 16 oraz 19 października w godz. 7.30-15.30
 • Centrum Aktywności Lokalnej „Kamienica Inicjatyw”
  ul. Podmurna 95
  mieszkańcy będą mogli zagłosować w dniu 12 października w godz. 11.00-14.00
 • Centrum Aktywności Lokalnej „Willa z pasją”
  ul. Grunwaldzka 38
  mieszkańcy będą mogli zagłosować w dniu 13 października w godz. 11.00-13.00
 • Centrum Aktywności Lokalnej – Czerniewice
  ul. Włocławska 256
  mieszkańcy będą mogli zagłosować w dniu 15 października w godz. 11.00-13.00
 • Centrum Aktywności Lokalnej „Dom kulturyǃ”
  ul. Sienkiewicza 11/3
  mieszkańcy będą mogli zagłosować w dniu 15 października w godz. 14.00-16.00
 • Osiedlowy Dom Kultury Bielawy
  ul. Szczecińska 38
  mieszkańcy będą mogli zagłosować w dniu 16 października w godz. 16.00-18.00

Szczegółowe informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego Torunia na 2021 rok znajdują się pod adresem: https://www.torun.pl/pl/bo.

Loading