Przypomnienie o opłaceniu składki członkowskiej w PZW

Okręg PZW Toruń przypomina, że zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 3 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r., aby utrzymać członkostwo w PZW należy opłacić składkę członkowską ogólnozwiązkową do 30 kwietnia danego roku. Po tym terminie pobierane będzie wpisowe w wysokości 25 zł do składki członkowskiej ogólnozwiązkowej.