Przypominamy o zasadach połowu ryb „na żywca”.

W związku z rozpoczęcia się od 1 maja sezonu na drapieżniki, przypominamy o zasadach połowu ryb metodą „na żywca”:

  • Ryby przeznaczone na przynętę mogą być wprowadzone wyłącznie do wód, z których zostały pozyskane (Dz.U. z 2019r., poz. 2168 z późn. zm.).
  • Ryby stosowane na przynętę muszą być wymiarowe lub nie objęte wymiarem ochronnym oraz nie mogą znajdować się w okresie ochronnym.
  • Nie wolno stosować jako przynętę ryb podlegających ochronie gatunkowej (np: piskorz, piekielnica).
  • Ryby przeznaczone na przynętę należy przetrzymywać w pojemniku zapewniającym ich dobrostan lub w siatce.

Loading