Przedłużenie terminu rozstrzygnięcia zapytania ofertowego

Okręg PZW w Toruniu przedłuża do dnia 2.12.2013r. do godz. 10:00 termin rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych związanych z projektem pt. „Budowa wędzarni spełniającej wymogi działalności marginalnej w Grzmięcy”.Oferty należy składać w siedzibie Okręgu, ul. Słowackiego 80, 87-100 Toruń.

Loading