Prace badawcze na jez. Wieldządz

W dniu 15.10.2022 r. na dz. 209 w Wieldządzu (półwysep w południowej części jeziora) przeprowadzone zostaną nieinwazyjne badania geofizyczne, stanowiące część archeologicznego projektu dotyczącego badań pozostałości krzyżackiego komturstwa w Wieldządzu, realizowanego przez Instytut Archeologii UMK w Toruniu. W trakcie tych badań nie będzie destrukcyjnych działań, w szczególności eksploracji wykopów.