Porozumienie w sprawie „Opłaty krajowej”

23 maja br. Kol. Beata Olejarz Prezes Zarządu Głównego PZW spotkała się z Prezesem PGW Wody Polskie Krzysztofem Wosiem w celu omówienia spraw bieżących i dalszej współpracy.


W wyniku rozmów strony porozumiały się m.in. w sprawie podjęcia dalszych wspólnych prac nad „Opłatą krajową”, stosowania wzoru umów rybackiego użytkowania w pierwotnej wersji wg. wytycznych z 2019 roku oraz aneksowania umów podpisanych w 2023 roku.


 [MM]

źródło: https://www.pzw.org.pl/zgpzw/wiadomosci/256087/60/porozumienie_w_sprawie_oplaty_krajowej

Loading