Podziękowania od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej