PODZIĘKOWANIA – dot. EUROPATREFF 2014

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu zorganizował międzynarodowe zawody wędkarskie EUROPATREFF 2014 pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Prezydenta Miasta Torunia oraz Starosty Powiatu Toruńskiego, które odbyły się w dniu 13-15.06.2014 r.

Chcielibyśmy serdecznie dziękujemy darczyńcom w tym:

– Panu Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego

– Panu Prezydentowi Miasta Torunia

– Panu Staroście Powiatu Toruńskiego

– Panu Posłowi Januszowi Dzięciołowi

– Panu Prezesowi S.M. „Kopernik” w Toruniu

– Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń

– Bankowi Spółdzielczemu w Toruniu

– F.H.U. Jan Olkowski „Dystans”

oraz wszystkim osobom, które wsparły nas oraz pomogły nam w zorganizowaniu międzynarodowych zawodów EUROPATREFF 2014.

W tych międzynarodowych zawodach udział wzięli, oprócz reprezentacji naszego kraju (Okręgi PZW z Katowic, Zielonej Góry i Torunia), przedstawiciele Niemiec (związki wędkarskie z Landu Brandenburgia i Sachsen-Anhalt), Słowacji, Litwy.

Te cykliczne zawody organizowane są corocznie, kolejno przez każdego kolejno  uczestnika podpisanego porozumienia od roku 2003. W roku 2014 organizatorem zawodów, po raz kolejny był Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu.

W ramach w/w porozumienia corocznie organizowane są spotkania, których celem jest wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami Zarządów poszczególnych związków oraz wędkarzami. Rozgrywane są także zawody wędkarskie w dyscyplinach rzutowej, spławikowej i spinningowej, których ideą jest wędkowanie zgodnie z zasadami etyki wędkarskiej i pielęgnacji natury oraz ochrona stanu zarybienia przy przestrzeganiu ochrony zwierząt i gatunku. W tym roku zawody te odbyły się na terenie miasta Torunia oraz Powiatu Toruńskiego.

Jeszcze raz dziękujemy za udzielone nam wsparcie, dzięki któremu mogliśmy zorganizować w/w zawody oraz które przyczyniło się do promowania naszego regionu na arenie międzynarodowej.

Loading