Plan odłowu tarlaków szczupaka i sandacza na lata 2021-2023

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu przedstawia poniżej uchwałę w sprawie planu odłowów tarlaków szczupaka i sandacza na lata 2021-2023.

Uchwała nr 66/2020

Prezydium Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu

z dnia 15.06.2020 r.

w sprawie: trzyletniego planu odłowów tarlaków szczupaka i sandacza na lata 2021-2023.

Na podstawie §47 pkt. 15 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. Zarząd Okręgu uchwala:

§1

Akceptuje się plan odłowów tarlaków z obwodów rybackich użytkowanych przez Okręg PZW Toruń
na lata 2021-2023 – zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się V-ce prezesowi ds. gospodarki wędkarko-rybackiej i z-cy dyrektora Biura PZW Toruń – kierownikowi ZGWR Grzmięca.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Załącznik do uchwały Prezydium nr 66/2020

Rok 2021
Lp.JezioroSzczupak (kg)Sandacz (kg)
1Warpalice50 
2Chojno100 
3Osetno50 
4Mierzyn50 
5Mierzyńskie50 
6Płowęż15050
7Żaleń50 
8Łąki-Tabuła50 
9Bachotek150 
10Sosno Duże100 
11Mieliwo50 
12Głowin100 
13Bartoszewice200 
14Goryń100 
 Razem125050
  
Rok 2022
Lp.JezioroSzczupak (kg)Sandacz (kg)
1Długie150 
2Sopień50 
3Sosno Małe50 
4Wielkie Leźno100 
5Trupel15050
6Łąkorek100 
7Kakaj50 
8Wądzyń100 
9Święte5030
10Skarlin150 
11Niskie Brodno50 
12Wysokie Brodno50 
13Przydwórz200 
 Razem125080
Rok 2023
Lp.JezioroSzczupak (kg)Sandacz (kg)
1Kiełpińskie100 
2Strażym100 
3Skrzynka50 
4Zbiczno100 
5Ciche100 
6Robotno100 
7Grzywienek5030
8Karaś-Tomaszek50 
9Dębno Duże50 
10Wielkie Partęczyny100 
11Janówko50 
12Chełmżyńskie20050
13Mełno100 
 Razem115080
Każdego roku
Lp.RzekaSzczupak (kg)Sandacz (kg)
1Wisła nr 210050
2Wisła nr 3200 
3Wisła nr 4200 
 Razem50050