Organizacja zawodów wędkarskich

Zgodnie z §9  ust. 30 pkt. 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6.05.2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z późn. zm. od dnia 15.05.2021 r. możliwe jest organizowanie zawodów wędkarskich do 150 osób z zachowaniem ograniczeń w w/w rozporządzeniu bez maseczki w odległościach po 1,5 m, a od 29.05.2021 r. limit ten zwiększony jest do 250 osób.

Loading