Okręg PZW w Toruniu informuje, że w dniach 10-11.08.2021 r. zostaną przeprowadzone odłowy badawcze ryb z Jeziora Chełmżyńskiego w ramach: ” Monitoringu ichtiofauny jeziornej w latach 2019-2021 na potrzeby oceny stanu lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych”. Odłowy będą prowadzone przy pomocy sieci nordyckich przez pracowników Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olszynie.

Loading