Okręg PZW w Toruniu informuje, że planuje w dniu 03.08.2021 r. zarybienie obwodów rybackich :

Jesiotr ostronosy (bałtycki) wylęg 14D

  • Obwód rybacki rzeki Drwęca nr 5 w ilości  33 500 sztuk
  • Obwód rybacki rzeki Wisła nr 3 w ilości 103 100 sztuk
  • Obwód rybacki rzeki Wisła nr 4 w ilości 77 700 sztuk

Załadunek materiału zarybieniowego w ZGWR Grzmięca – 03.08.2021 ok. godz.7.30

Początek zarybienia około godz. 8.30  rzeki Drwęca w pobliżu m. Szramowo

Loading