„Okoń & Szczupak Bachotka” 2017

Dnia 26.08.2017 r. Koło Miejskie PZW w Toruniu organizuje Spinningowe Zawody „Okoń & Szczupak Bachotka”. Zawody rozegrane zostaną z łodzi na jez. Bachotek w formule drużynowej (drużynowa to dwuosobowa załoga łodzi).

Prawo startu posiadają członkowie KM PZW w Toruniu oraz zaproszeni goście. Z uwagi na ograniczona ilość miejsc (do 50 łodzi) dla osób niebędących członkami KM PZW w Toruniu istnieje możliwość startu po uprzednim uzgodnieniu z organizatorem (tel. 661 553 596).

Opłata startowa wynosi 100 zł od drużyny posiadającej własna łódź oraz 120 zł od drużyny niedysponującej własną łodzią (dla tej grupy ilość miejsc ograniczona, a o prawie startu decyduje kolejność zgłoszeń).

Wpłaty prosimy wnosić w kasie KM PZW w Toruniu lub przelewem na konto nr 13 9511 0000 2001 0007 6933 0001 w nieprzekraczalnym  terminie 14.08.2017 r. z podaniem nazwisk zawodników oraz tytułem przelewu „Okoń & Szczupak Bachotka”.

REGULAMIN ZAWODÓW

 • Zawody zostaną rozegrane w 1 6-godzinnej turze
 • Obowiązuje zasada „złów i wypuść”
 • Organizator dopuszcza używanie silników elektrycznych
 • Każda drużyna ma obowiązek posiadania siatki z obręczami do przechowywania żywych ryb
 • Wszystkie łodzie muszą być zarejestrowane oraz wyposażone w środki ratownictwa wodnego zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • W zakresie wymiarów ochronnych obowiązują aktualne przepisy Okręgu PZW w Toruniu
 • Uczestników zawodów obowiązuje zakaz łowienia metodą spinningową w jez. Bachotek od dn. 21.08.2017 r. (poniedziałek) do dn. 25.08.2017 r. do godz. 14:00
 • Organizator dopuszcza możliwość treningu w dn. 25.08.2017 r. (piątek) w godz. 14:00-18:00
 • Uczestnicy zawodów mają obowiązek udziału w zakończeniu zawodów
 • Wpłata opłaty startowej jest potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego akceptacją
 • Nieprzestrzeganie regulaminu przez osoby startujące w zawodach skutkuje dyskwalifikacją drużyny
 • W sprawach spornych protesty wnosimy tylko drogą pisemną oraz wpłatą kaucji w wysokości 200 zł do sędziego głównego zawodów

 

 

PLAN IMPREZY

6:00                       wodowanie łodzi (Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy UMK w Bachotku)

7:45                       zbiórka zawodników i odprawa techniczna

8:00-14:00           zawody wędkarskie

14:00-15:00        czas na zdanie kart startowych, spakowanie sprzętu oraz zgłaszanie ewentualnych uwag, protestów

15:00                     obiad

16:00                     ogłoszenie wyników, ognisko

Dodatkowe informacje tel. 661 553 596

 

BAZA NOCLEGOWA

– Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy UMK w Bachotku, tel. 56 498 53 80

– Zajazd „Cykada”, Jajkowo 51, tel. 56 474 31 69

Zakwaterowanie zawodnicy załatwiają we własnym zakresie.

Mając na uwadze integrację środowiska wędkarzy spinningowych rekomendujemy drużynom przyjezdnym noclegi w ośrodku UMK.

Loading