Ogłoszenie dotyczące remontu budynku Okręgu

Ogłoszenie

 

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu zleci wykonanie ocieplenia, pokrycie tynkiem mineralnym i pomalowanie elewacji budynku oraz wymianę 4 okien w siedzibie Okręgu: ul. Słowackiego 80, 87-100 Toruń. Szczegółowych informacji udziela Anita Zapart pod nr tel. 56 622 36 32. Termin i miejsce składania ofert: do 7.10.2013 r. siedziba zamawiającego poniedziałek – piątek w godzinach od 7:30 do 15:00 lub mailowo na adres:pzwtorun@wp.pl

Termin realizacji zadania: 31.12.2013 r.

Loading