Ogłoszenia dotyczące znalezienia wydawcy „Naszych wód”

Ogłoszenie

Zarząd Okręgu PZW w Toruniu poszukuje wydawcy (firmy bądź osoby indywidualnej), który podjąłby się przygotowania materiałów, ich opracowania, składu komputerowego oraz druku gazety „Nasze Wody”. W roku planowane są 2 – 3 wydania czasopisma, nakład 4 tys. szt., format A4, objętość 24-30 str.

Oferty z ceną prosimy składać w formie elektronicznej e-mailem na adres: pzwtorun@wp.pl  lub osobiście w siedzibie ZO PZW w Toruniu, ul. Słowackiego 80 do dnia 14.08.2019 r. do godz. 10:00.

Informujemy, iż spośród złożonych ofert wybrana zostanie najkorzystniejsza dla Zarządu Okręgu PZW w Toruniu.

Loading