Ogłoszenie przetargu na budowę platformy geolokalizacyjnej związanej z projektem pt. „Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa, dzięki budowie platformy geolokalizacyjnej wraz z aplikacjami, służącej do zwalczania zagrożeń dla środowiska na terenie LGR Rybak”

Przetarg geolokalizacja

Odpowiedzi na pytania, które pojawiły się po ogłoszeniu przetargu:

 

1.       Czy zakup komputera serwerowego jest po stronie Zleceniodawcy czy Wykonawcy?

Odp.:  Zleceniodawcy.

2.       Czy moduł weryfikacji zezwoleń wędkarskich na łowiskach jest dostępny tylko dla wybranych osób a pozostałe osoby widzą tylko moduł zgłaszania anomalii?

Odp. Tak, weryfikacji zezwoleń wędkarskich na łowiskach będą mogły dokonywać tylko upoważnione osoby (m.in. funkcjonariusze Państwowej lub Społecznej Straży Rybackiej).

3. Jakie inne portale społecznościowe miał na myśli Zamawiający? Czy spełniony będzie wymóg jeśli będzie to Facebook oraz Google Plus?

Odp.: Tak.

4. Co zamawiający rozumie pod pojęciem „Kod źródłowy inwestycji’? Czy przekazywanie kodów źródłowych aplikacji wiąże się z przekazaniem majątkowych praw autorskich do zamawianego przedmiotu umowy? Jeżeli tak to na jakich zasadach? Jeżeli nie to jaki jest oczekiwany zakres licencjonowania i jaki cel ma przekazanie Zamawiającemu kodów źródłowych bez prawa do ich wykorzystywania?

Odp.: Planuje się przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do systemu.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu kody źródłowe wytworzonego systemu wraz z opisem struktur katalogów  kodów źródłowych.

 

5. Na platformie mobilnej przy wysyłaniu zdjęcia potrzebny jest sygnał GPS by ustalić lokalizację. W przeglądarce, gdzie nie ma dostępu do GPS będzie konieczność ręcznego przeniesienia miejsca zdarzenia na mapę. Czy Zamawiającego akceptuje takie rozwiązanie?

Odp.: Tak.

6. W jakiej formie użytkownicy mają widzieć raport? Czy jest to dokument docx, pdf do pobrania, czy wpis tekstowy do wyświetlenia bezpośrednio w aplikacji?

Odp.: Za pomocą przeglądarki internetowej, w formie tabelarycznej.

7.       Czy interaktywna mapa ma bazować na mapach Zleceniodawcy czy rozwiązaniu ogólnodostępnym / komercyjnym np. Google Maps?

Odp.: Mapy ogólnodostępne.

8. Jakie rodzaje raportów mają być dostępne dla użytkowników (wzór, ilości, przetwarzane dane)?

Odp.: Raporty statystyczne zawierające w opisie dane gromadzone na platformie dotyczące rodzajów anomalii występujących w danym przedziale czasowym (tygodniu, miesiącu).

9. W jakiej formie służby mają otrzymywać na bieżąco informacje od użytkowników? Jakich służb dotyczy to zagadnienie?

Odp.: Platforma ma wysyłać dane w formie raportów na wskazany adres mailowy, dane to mają być dostępne także bezpośrednio po zalogowaniu.

10. Jakie są zasady zabezpieczenia systemu/ wymagane reguły bezpieczeństwa dla przedmiotu umowy?

Odp.: Ogólnodostępne.

11. W jaki sposób wygląda weryfikacja zezwolenia wędkarskiego? Czy użytkownik wprowadza do aplikacji zdjęcie legitymacji, dane etc?

Odp.: Dane np. numer karty wędkarskiej.

12. W jaki sposób Zamawiający będzie weryfikował wymagane parametry techniczne platformy, jak np.: ilość jednocześnie zalogowanych użytkowników itp.?

Odp. Za pomocą testów oprogramowania, przed odbiorem końcowym przedmiotu zamówienia.

13. Jaką dokumentację ma dostarczyć Wykonawca dotyczącą oferowanego rozwiązania? Czy  dokumentacja użytkownika końcowego odnośnie aplikacji i platformy będzie wystarczająca dla Zamawiającego?

Odp. Specyfikacja techniczna zawierająca szczegóły techniczne, funkcjonalne i instrukcje.

14. Czy istnieją wymagania odnośnie technologii? 

Odp. Nie.

15. Na jakiej podstawie odpowiednie służby będą mogły kontrolować czy osoby łowiące ryby posiadają zezwolenia i uprawnienia?

Odp. Za pomocą aplikacji komórkowej na podstawie numeru zezwolenia, numeru karty wędkarskiej.

16. Czy platforma będzie się integrowała z jakimś istniejącym systemem przechowującym dane dot.  uprawnień i zezwoleń, czy też może w ramach platformy ma zostać udostępniona funkcjonalność rejestracji uprawnień i zezwoleń ? 

Odp. W ramach platformy ma zostać udostępniona funkcjonalność rejestracji uprawnień
i zezwoleń, z możliwością integracji z istniejącym systemem przechowującym dane
(w późniejszym okresie).

17. Co jest rozumiane pod pojęciem budowy platformy internetowej?

Odp. Dostarczenie oprogramowania, jego instalacja i konfiguracja w istniejącej infrastrukturze Zamawiającego.

18. Jakim sprzętem dedykowanym pod wdrażaną platformę geolokalizacyjną dysponuje Zamawiający? Prosimy o podanie szczegółowych parametrów m.in: jaki rodzaj serwera, procesor, RAM, system operacyjny itp.

Odp. Komputery jakimi dysponuje Zamawiający posiadają procesor Intel Core 2 Duo
i wzwyż, system operacyjny Windows 7 oraz XP, pamięć RAM od 1 do 4 GB.

19. Czy zamawiający dysponuje własną serwerownią jeżeli nie to kto dostarcza tę usługę, oraz jakim łączem internetowym dysponuje Zamawiający?

Odp. Zamawiający nie posiada serwerowni. Dysponuje stałym łączem internetowym.

Loading