Odszedł od nas Kolega Eugeniusz Grabowski

Z wielkim żalem i głębokim smutkiem informujemy,

że 5 grudnia br. w wieku 89 lat odszedł od nas na zawsze Kolega

   

śp. Eugeniusz Grabowski

  

wieloletni Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego (1989-2013),

Członek Honorowy PZW, delegat na Krajowy Zjazd Delegatów PZW i Honorowy Prezes PZW (2013)

 

Wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i bliskim

składa Zarząd Główny PZW,

członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego,

Głównej Komisji Rewizyjnej

oraz pracownicy Biura ZG PZW

 

 

Cześć Jego pamięci.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 19 grudnia o godzinie 11.50 w murowanym kościele Cmentarza Bródnowskiego w Warszawie.

 

Źródło: https://www.pzw.org.pl/zgpzw/wiadomosci/247179/60/odszedl_od_nas_kolega_eugeniusz_grabowski