Odpowiedź Okręgu PZW w Toruniu na petycje wędkarzy.