Odłowy tarlaków

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu podaje do wiadomości, że z dniem 08.02.2020 r. przystępuje do odłowów tarlaków szczupaka na rz. Wiśle – obwód rybacki nr 3 i 4. Górny limit odłowionych tarlaków to 200 kg dla każdego z obwodów.

Loading