Odłowy tarlaków szczupaka – podsumowanie za 2020 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego informuje, że w 2020 r. odłowiono 720 kg tarlaków szczupaka. Poniżej przedstawiamy dokładne ilości z poszczególnych zbiorników:

Pozyskaną i zapłodnioną ikrę w ilości 151 litrów inkubowano w słojach Weissa (na zdjęciu poniżej jeden ze słojów):

Otrzymany wylęg przetrzymywano do czasu resorpcji woreczka żółciowego (zdjęcie wylęgu z basenu):

Ostatnim etapem było zarybienie naszych akwenów:

Poniższa tabela przedstawia tylko ilości wylęgu żerującego wpuszczonego do naszych wód, które zostały wyprodukowane z odłowionych tarlaków:

Część wylęgu w ilości 130 tyś. sztuk została wpuszczona na obiekty stawowe w celu podchowu do narybku jesiennego przeznaczonego do zarybień naszych wód w drugiej połowie roku.

Informujemy, że całość wyprodukowanego materiału zarybieniowego, który został pozyskany z odłowionych tarlaków szczupaka została przeznaczona do zarybienia wód Okręgu PZW w Toruniu.

Loading