Odłowy badawcze w ramach realizacji projektu: „Ekspertyza w celu określenia potrzeb powiększenia Rezerwatu Przyrody Rzeka Drwęca”.

Okręg PZW w Toruniu informuje, że w dniach 8 i 10.09.2021 r. na ciekach: Brynica, Pissa, Rypienica, Lubianka, Ruziec oraz Drwęca zostaną przeprowadzone odłowy badawcze przez przedstawicieli Towarzystwa Przyrodniczego ALAUDA. Odłowy będą wykonane za pomocą elektropołowów. Ryby po oznaczeniu co do gatunku oraz po wykonaniu pomiarów biometrycznych zostaną bezzwłocznie wypuszczone do wody.

Loading