Odłowy badawcze na wodach Okręgu PZW w Toruniu.

Okręg PZW w Toruniu informuje, że w 2022 roku jeziora: Wielkie Partęczyny, Głowin, Janówko, Mieliwo i Kamionki zostały wyznaczone do odłowów badawczych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska pn.: „Monitoring i klasyfikacja ichtiofauny śródlądowej według Dyrektywy 2000/60/WE oraz bioty według wymagań Dyrektywy 2013/39/UE w roku 2022”. Wykonawcą prac badawczych jest Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie.

Metodyka prac badawczych polega na jednorazowym odłowie ichtiofauny za pomocą sieci typu nordyckiego według normy EN 14757. W jeziorach tych zostaną także pobrane próby mięczaków.

 

Loading