Odłowy badawcze na jeziorach: Wieczno Północne i Kuchnia

Okręg PZW w Toruniu informuje, że w dniu 16-19 sierpnia na jeziorze Wieczno Północne (gmina Płużnica) i 19-20 sierpnia na jeziorze Kuchnia (gmina Łasin/Rogóżno) zostaną przeprowadzone połowy ryb w ramach projektu „Monitoring ichtiofauny jeziornej w latach 2019-2021 na potrzeby oceny stanu lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych” przeprowadzane przez pracowników Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie.

Loading