Odłowy badawcze 15-17.09.2021 r.

Okręg PZW w Toruniu informuje, że w dniach 15-17.09.2021 r. będą przeprowadzone odłowy badawcze w ramach „Monitoringu ichtiofauny rzecznej w latach 2019-2021 na potrzeby oceny stanu lub potencjału
ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych.” Prace zostaną przeprowadzone przez pracowników IRŚ z Olsztyna. Ryby po złowieniu zostaną zidentyfikowane do gatunku, policzone i wypuszczone do wody.

Wykaz stanowisk przewidzianych do przeprowadzenia monitoringu ichtiofauny:
1. Czarna – ujście do Drwęcy, Antoniewo, Obwód rybacki rzeki Drwęca nr 5
2. Radomińska Struga – ujście do Drwęcy, Golub-Dobrzyń, Obwód rybacki rzeki Drwęca nr 5
3. Sugajnica – ujście do Drwęcy, Wielki Głęboczek, Obwód rybacki jeziora Głęboczek na cieku
Sugajnica (Struga Sugajenka) nr 3 w zlewni rzeki Drwęca
4. Dopł.z Płonnego – ujście do Drwęcy, Rodzone, Obwód rybacki rzeki Drwęca nr 5
5. Dopł. spod Ciechocina-Parceli – ujście do Drwęcy, Jesionka, Obwód rybacki rzeki Drwęca nr5
6. Dopł. spod Gawrońca – ujście do Wisły, Chrystkowo, Obwód rybacki rzeki Wisłą nr 3
7. Górny Kanał – ujście do Wisły, Czarnowo, Obwód rybacki kanału Kanał Górny w
bezpośredniej zlewni rzeki Wisła
8. Kanał Zielona Struga – ujście do Wisły, Wielka Nieszawka, Obwód rybacki rzeki Drwęca nr5
9. Struga Młyńska (Struga Kowalewska) – ujście do Drwęcy, Łęga, Obwód rybacki rzeki Wisła
nr 2
10. Struga Młyńska – ujście do Wisły, Grabowiec, Obwód rybacki rzeki Drwęca nr 5
11. Struga Rychnowska – ujście do Drwęcy, Młyniec, Obwód rybacki rzeki Drwęca nr 5
12. Jordan – ujście do Drwęcy, Złotoria, Obwód rybacki rzeki Drwęca nr 5
13. Dopływ z Dobrzejewic (Bywka) – ujście do Drwęcy, Nowa Wieś, Obwód rybacki rzeki
Drwęca nr 5

Loading