Od 1 marca 2013 r. nowe rozporządzenie w sprawie podróży służbowych

W dniu 29 stycznia br. Minister Pracy i Polityki Społecznej podpisał rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Rozporządzenie określa wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi, zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej:

  • na obszarze kraju,
  • poza granicami kraju.

Wejdzie ono w życie z dniem 1 marca 2013 r.
Zgodnie z przepisami nowego rozporządzenia w przypadku podróży służbowej odbywanej na terenie kraju dieta za dobę podróży służbowej będzie wynosiła 30 zł (do końca lutego jest to 23 zł).
Kwota diety krajowej będzie zmniejszana o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:

  • śniadanie – 25% diety,
  • obiad – 50% diety,
  • kolacja – 25% diety.

Przy nowej stawce diety (30 zł):

  • 20% ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej wyniesie 6 zł,
  • ryczałt za każdy nocleg wyniesie 45 zł (150% diety).

Z dniem 1 marca br. tracą moc rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej:

  • na obszarze kraju (Dz. U. nr 236, poz. 1990 z późn. zm.),
  • poza granicami kraju (Dz. U. nr 236, poz. 1991 z późn. zm.).

 

Źródło: www.czasopismaksiegowych.pl

Loading