Nowa strona PZW Toruń

Witamy na nowej stronie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu!

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu rozpoczął swoją działalność 25.05.1975 roku i obecnie użytkuje 14606 ha wód (w tym: jezior 8143,9 ha oraz 6463 ha rzek z Wisłą na czele. W ramach działań Okręg: przygotowuje młodzież do obcowania z przyrodą oraz uczy odpowiedzialności za jej stan, działa na rzecz ochrony ekosystemów wodnych (chroniąc walory przyrodnicze użytkowanych akwenów oraz zwalczając kłusownictwo). Na terenie działania Okręgu funkcjonuje Społeczna Straż Rybacka w liczbie ok. 100 osób oraz Straż Ochrony Mienia w liczbie 6 osób (pracownicy etatowi Okręgu). Okręg stwarza swoim członkom i amatorom wędkarstwa z kraju i z zagranicy dogodne warunki do wędkowania, działa na rzecz integracji i współpracy międzynarodowej. Nad prowadzeniem racjonalnej gospodarki rybacko-wędkarskiej w wodach użytkowanych przez Okręg, pieczę sprawuje Zespół Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej w Grzmięcy – jednostka wewnętrzna dysponująca znakomitym merytorycznym przygotowaniem oraz nowoczesną bazą sprzętową. Na terenie tej jednostki usytuowany jest ośrodek produkcji restytuowanego w Polsce jesiotra ostronosego. Są tam również prowadzone zajęcia dla młodzieży w sali edukacyjnej z ekspozycją – ochrona bioróżnorodności w wodach Polski. Okręg PZW zrzesza około 13800 członków, którzy corocznie uiszczają składki. W celach promocji Okręgu i walorów przyrodniczych naszego województwa wydawana jest publikacja ”Nasze Wody”. Wyrazem działań w kierunku promocji naszego regionu jest również coroczny udział Okręgu w Międzynarodowych Targach Grüne Woche w Berlinie. Stoisko jest licznie odwiedzane przez europejskich wędkarzy i miłośników przyrody. Okręg PZW Toruń jest koordynatorem ze strony polskiej, współpracy pomiędzy Okręgami PZW w Polsce (13 Okręgów) a wędkarzami z Niemiec z Landu Brandenburgia i Landu Mecklenburg – Vorpommern. Od wielu lat Okręg Toruń ściśle współpracuje m.in. z Instytutem Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie, Towarzystwem na rzecz Ochrony Jesiotra w Rostocku oraz Instytutem w Berlinie – Leibniz-Institut für Gewässerökologie und
Binnenfischerei.
Okręg PZW aktywnie uczestniczy w pracach organizacji branżowych, których powstanie inicjował: – Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Rybackich; – Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dzierżawców i Administratorów Nieruchomości Rybackich Skarbu Państwa; – Stowarzyszenia Rybactwa Dolnej i Środkowej Wisły i Drwęcy; oraz Organizacji Producentów Ryb Jesiotrowatych. Mają one stałą siedzibę w województwie kujawsko – pomorskim. Członkowie Okręgu aktywnie uczestniczyli w tworzeniu aktów prawnych z zakresu ochrony środowiska, rybactwa śródlądowego i gospodarki wodnej oraz byli współtwórcami Programu Ochrony i Rozwoju Zasobów Wodnych w Województwie Kujawsko – Pomorskim (Udrożnienie Rzek dla Ryb Dwuśrodowiskowych). Przy Okręgu PZW Toruń działa Wielosekcyjny Wędkarski Klub Sportowy, który powołany został uchwałą Zarządu Okręgu z 19.03.2005 r. W klubie istnieją sekcje wędkarstwa spławikowego, rzutowego, spinningowego, muchowego, morskiego.

Działalność Okręgu PZW w Toruniu przyczynia się do rozwoju sportu, upowszechniania wiedzy ekologicznej, szeroko rozumianej ochrony przyrody oraz promocji naszego województwa na forum krajowym i międzynarodowym.

Loading