Międzyokręgowe  Spinningowe Teamowe zawody z łodzi pod patronatem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego im. Jerzego Grudzińskiego

 

KOMUNIKAT

Międzyokręgowe  Spinningowe Teamowe zawody z łodzi

pod patronatem Wojewody Kujawsko Pomorskiego

im Jerzego Grudzińskiego

              Okręgowy Kapitanat Sportowy przy Zarządzie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy organizuje w dniu 10 czerwca 2023 r. na j. Więcborskim:                                               Spinningowe Teamowe Zawody z łodzi.           

Patronat  Honorowy objął Wojewoda Kujawsko Pomorski  pan Mikołaj Bogdanowicz.

Zawody mają na celu wyłonienie najlepszego spinningowego teamu Polskiego Związku Wędkarskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego.

Komitet Honorowy Zawodów:                                                                                                                                        Mikołaj Bogdanowicz         Wojewoda Kujawsko Pomorski                                                                                                                                                               Leszek Orzechowski         Prezes Zarządu Okręgu PZW w Bydgoszczy                                                Waldemar Kuszewski        Burmistrz Więcborka                                                                                         Maciej Grudziński             syn Jerzego Grudzińskiego

Komisja Sędziowska:                                                        

Andrzej Plutowski             Sędzia Główny Zawodów

Waldemar Wiśniewski       Sekretarz Zawodów

 

Zawody rozegrane zostaną w jednej 6-cio godzinnej turze na jeziorze Więcborskim w Więcborku, zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW.  Do punktacji zaliczane będą ryby drapieżne z zachowaniem wymiarów i okresów ochronnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12.11.2021 r. z późniejszymi zmianami w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.

 

W zawodach prawo startu mają tyko członkowie PZW tworzące dwuosobowe teamy z Okręgów PZW Bydgoszcz i Toruń. Ilość teamów ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Imienne zgłoszenia, obowiązkowe wraz z załączonymi oświadczeniami, nazwą teamu należy przesłać drogą listową na adres Okręg PZW w Bydgoszczy ul. Toruńska 57 a 85-023 Bydgoszcz, lub e-mail: sport@opzw.bydgoszcz.pl na załączonej karcie zgłoszenia do dnia 5.06.2023 r.                                

Opłata startowa na koszty organizacyjne wynosi 50 zł od teamu i musi być wpłacona na konto Okręgu PZW w Bydgoszczy, Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy  nr 96 8142 0007 0000 5933 2000 0004 do dnia 5.06.2023 r.

Program zawodów 10.06.2023 r.

do godz. 700 wodowanie łodzi,                                                                                                                       800 otwarcie zawodów, przedstawienie zasad wędkowania,                                                      

 815 wydawanie kart startowych wg kolejności wylosowanych nr. startowych, wypłynięcie,                

900 – 1500 zawody                                                                                                                             

do godz. 1530  zdawanie kart startowych,                                                                                                         1530 – 1630 poczęstunek, grill,                                                                                                                         

1700  ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, zakończenie zawodów.                                                                                                                          

Zastrzegamy, że program minutowy może ulec niewielkim korektom.

Sędziowanie i zgłaszanie ryb do punktacji na zawodach:

 

  1. Zgłaszanie ryb do punktacji odbywać się będzie na ponumerowanych miarkach. Numer miarki musi być widoczny i czytelny na wysłanym zdjęciu ryby na miarce.
  2. Każdy startujący Team musi być wyposażony w telefon z możliwością robienia zdjęć i nagrywania filmów oraz możliwość wysłania zdjęcia/filmu do sędziego poprzez MMS z opisem długości ryby.

Numer telefonu do sędziego każdy Team dostanie przed zawodami wydrukowany na karcie startowej.

  1. Zdjęcie wysłane do sędziego musi być ostre i dobrej jakości tak, żeby sczytanie rozmiaru ryby nie stanowiło problemu sędziemu.
  2. Po otrzymaniu SMS-a zwrotnego od sędziego o zaliczeniu ryby „z” rybę należy natychmiast wypuścić. Dopuszcza się przetrzymywanie ryb w siatce (tylko okoni) do 3 szt. złowionych z jednego miejsca.
  3. Czas zdawania kart startowych do 30 minut, w razie awarii silnika należy powiadomić sędziego o tym zdarzeniu.

 

Informacje dodatkowe:                                                                                                                     

1. Do wodowania łodzi i parkowania samochodów i przyczep wyznaczone zostają dwa miejsca nad jeziorami: Więcborskim i Młyńskim,   

– slip przy Stanicy wędkarskiej nad jeziorem Więcborskim (wymiarowo duże łodzie)                                                   

– plaża miejska nad jeziorem Młyńskim (wymiarowo małe łodzie) trzeba przepłynąć pod mostkiem, płytka woda, na jezioro Więcborskie – do wyboru wg uznania zawodników.

  1. Miejsce zbiórki (otwarcia i zakończenia zawodów) pomost główny – promenada w centrum Więcborka na jeziorze Więcborskim.

                                                                                           Organizator:

                                                                                 Okręgowy Kapitanat Sportowy   

                                                                                      OPZW w Bydgoszczy                         

Loading