Międzynarodowe Spotkania Wędkarskie Dzieci i Młodzieży w Niemczech organizowane przez Royal Fishing Club

Okręg PZW w Toruniu po raz kolejny jest organizatorem wyjazdu dzieci na Międzynarodowe Spotkania Wędkarskie Dzieci i Młodzieży w Niemczech organizowane przez Royal Fishing Club , które w tym roku odbędzie się 27 – 30 czerwca 2018 roku na wyspie Rugii .

Celem tej akcji jest zorganizowanie wędkowania promującego ponadnarodowe porozumienie dzieci i młodzieży z różnych krajów . W akcji będą uczestniczyły dzieci z różnych krajów europejskich i Niemiec. Należy podkreślić, że z Polski dzieci zapraszane są tylko za pośrednictwem Okręgu PZW w Toruniu.

Staramy się aby co roku w tej międzynarodowej imprezie uczestniczyły różne dzieci. W latach poprzednich w Międzynarodowym Spotkaniu Wędkarskim Dzieci i Młodzieży w Niemczech udział wzięły dzieci z domu dziecka w Białochowie, Pacółtowie, Brodnicy oraz ze szkółek wędkarskich działających przy naszym Okręgu. W tym roku Okręg zaprosił do uczestnictwa 10 dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Brodnicy.

Wyjazd dzieci na Rugię jest możliwy m.in. dzięki wsparciu finansowemu wyjazdu (środki finansowe na pokrycie kosztów przejazdu) przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pana Piotra Całbeckiego za które Okręg PZW w Toruniu oraz dzieci serdecznie dziękują.

Loading