Lokalizacja łodzi – Koło Urząd Marszałkowski Toruń

Toruń, dnia 23 sierpnia 2020 r.

                                                  Członkowie Koła Wędkarskiego Nr 54

                                                  przy Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu

    Informuję Państwa, iż pozostające na stanie naszego Koła cztery łodzie wędkarskie znajdują się obecnie na następujących jeziorach:

łódź „Jadwiga” TP-TOG-251″A” – jezioro Chojno,

łódź wędkarska TP-TOG-250″A” – jezioro Zbiczno,

łodzie „NAREW” TP-TOG-0310″A” oraz KP-TOG-0311″A” – jezioro Łąki-Tabuła.

Decycję o rozlokowaniu w/w łodzi każdorazowo podejmuje Zarząd Koła na podstawie wniosków i propozycji, które muszą zawierać informację o warunkach skutecznego zabezpieczenia łódki przed kradzieżą i jej dostępność.

Zasady korzystania z łodzi oraz nazwy jezior, na których są one cumowane, znajdują się na tablicy informacyjnej Koła.

Wszelkie propozycje i uwagi dotyczące gospodarowania w/w środkami pływającymi proszę kierować do mnie telefonicznie –  517-948-091.

Jednocześnie przypominam, iż posiedzenia Zarządu w 2020 r. odbędą się z zachowaniem reżimu sanitarnego – 1 września (budynek Urzędu Marszałkowskiego, sala „A” patio – parter) o godzinie 16.00, 6 października, 3 i 24 listopada, o godzinie 16.00, w biurze Koła.

                                                                                                   Prezes Koła

                                                                                            Ryszard Skrzeszewski

Loading