Konsultacje nad projektem Statutu

Okręg PZW w Toruniu na prośbę Zarządu Głównego PZW informuje, iż trwają konsultacje nad projektem zmian Statutu PZW. Konsultacje nad projektem zmian Statutu PZW trwać będą do 18 maja 2023 roku. Członkowie PZW swoje wnioski, sugestie, uwagi lub propozycje do projektu zmian Statutu PZW mogą kierować jedynie drogą mailową na adres email: komisjastatutowa@zgpzw.pl podając imię i nazwisko, nazwę Koła PZW, macierzysty Okręg PZW oraz numer legitymacji członkowskiej PZW.

Otrzymane od członków PZW e-maile, związane z przeprowadzonymi konsultacjami nad projektem zmian Statutu PZW, zostaną przedstawione Delegatom na Krajowy Zjazd Delegatów PZW w dniu 19 maja 2023 roku na spotkaniu konsultacyjnym w sprawie omówienia projektu zmian Statutu PZW. 

Projekt zmian w Statucie PZW – konsultacje

 

Loading