Komunikat “Okoń & Szczupak Bachotka”

KOMUNIKAT
Dnia 03.09.2022 r., Zarząd Koła Miejskiego PZW w Toruniu organizuje Spinningowe Zawody “Okoń & Szczupak Bachotka”. Zawody rozegrane zostaną z łodzi na jez. Bachotek w formule drużynowej (drużyna to 2-osobowa załoga łodzi). Prawo startu posiadają członkowie KM PZW w Toruniu oraz zaproszeni goście. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc (do 50 łodzi) dla osób nie będących członkami KM PZW w Toruniu istnieje możliwość startu po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z organizatorem ( tel. 661 553 596). Opłata startowa wynosi 200 zł od drużyny posiadającej własną łódź oraz 230 zł od drużyny niedysponującej własną łodzią ( dla tej grupy ilość miejsc ograniczona, a o prawie startu decyduje kolejność zgłoszeń).
Wpłaty prosimy wnosić w kasie KM PZW w Toruniu lub przelewem na konto: 13 9511 0000 2001 0007 6933 0001 w nieprzekraczalnym terminie do 22.08.2022r. z podaniem imion i nazwisk zawodników oraz tytułem przelewu “Okoń & Szczupak Bachotka”.

REGULAMIN ZAWODÓW

— Zawody zostaną rozegrane w jednej 6-godzinnej turze.

— Obowiązuje zasada “Złów i wypuść”.

— Organizator dopuszcza używanie silników elektrycznych.

— Każda drużyna ma obowiązek posiadania siatki z obręczami do przechowywania żywych ryb.

— Wszystkie łodzie muszą być wyposażone w środki ratownictwa wodnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

— W zakresie wymiarów ochronnych obowiązują aktualne przepisy Okręgu PZW w Toruniu.

— Uczestników Zawodów obowiązuje zakaz łowienia metodą spinningową w jez. Bachotek od dnia 29.08.2022 r. (poniedziałek) do dnia 03.09.2022r. (sobota) do godz. 8.00.

— Organizator nie dopuszcza możliwości treningu przed zawodami.

— W czasie trwania Zawodów obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu.

— Wpłata opłaty startowej jest potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego akceptacją.

— Nieprzestrzeganie regulaminu przez osoby startujące w zawodach skutkuje

dyskwalifikacją drużyny.

PLAN IMPREZY

6.00 – wodowanie łodzi (Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy UMK w Bachotku)

7.45 – zbiórka zawodników i odprawa techniczna

8.00 – 14.00 – zawody wędkarskie

14.00 – 15.00 – czas na zdanie kart startowych i spakowanie sprzętu

15.00 – obiad

16.00 – ogłoszenie wyników, ognisko

Dodatkowe informacje tel. 661 553 596

BAZA NOCLEGOWA

– Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy UMK w Bachotku, tel. 56 498 53 80

– Zajazd “Cykada”, Jajkowo 51, tel. 56 474 31 69

Zakwaterowanie zawodnicy załatwiają we własnym zakresie. Mając na uwadze integrację środowiska wędkarzy spinningowych rekomendujemy drużynom przyjezdnym noclegi w Ośrodku UMK.

Loading