Komunikat nr 2 Puchar Wiosny

Do startu w zawodach Puchar Wiosny dopuszcza się członków uczestników do lat 14 tylko i wyłącznie pod opieką prawnego opiekuna.

Termin wpłat wydłuża się do dnia 27.04.2023 r. włącznie.

 

Zarząd Koła Miejskiego w Toruniu

Loading