Jeziora w Sztynwagu

Okręg PZW w Toruniu informuje, że jest dzierżawcą jezior w m. Sztynwag do 31.12.2024 r. W związku z tym, wędkarze chcący wędkować na tych łowiskach muszą mieć opłacone składki członkowskie na rok bieżący oraz składki na ochronę i zagospodarowanie wód w naszym Okręgu.

Loading