Informacje o zakazie połowu na jez. Kamionki, Mlewiec, Szańce, Archidiakonka, Kornatowo, Starogrodzkie, Papowo, Firlus, Tarpno, Sztynwag, Rudnik, Grabowiec, Długie, Słupno, Grodno, Gajewo, Wądzyń, Owieczkowo

Okręg PZW w Toruniu na podstawie uchwały XIII Okręgowego Zjazdu Delegatów Kół PZW z dnia 27.02.2022 r. informuje, że w związku z zarybieniem narybkiem jesiennym szczupaka jez. Kamionki, Mlewiec, Szańce, Archidiakonka, Kornatowo, Starogrodzkie, Papowo, Firlus, Tarpno, Sztynwag, Rudnik, Grabowiec, Długie, Słupno, Grodno, Gajewo, Wądzyń, Owieczkowo od dnia 17.11.2022 r. do dnia 01.12.2022 r. wprowadza się zakaz połowu ryb drapieżnych.

Loading