Informacja w sprawie zatrucia rzeki Wisły

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że w chwili obecnej nie dysponuje żadnymi danymi dotyczącymi zatrucia rzeki Wisły w obrębie obwodów rybackich nr 2, 3 i 4 tj. od  km 718,2 – prawy brzeg rzeki Tążyna do km 859,165  w miejscowości Duże Grabowo gm. Sadlinki, woj. pomorskie.

Stanowiska pomiarowe na Wiśle w naszym rejonie w ramach wdrożonego monitoringu badawczego zostały zlokalizowane w Górsku oraz w Przechowie koło Świecia.

Szczegółowe informacje dotyczące postępującego zanieczyszczenia Wisły w związku z awarią oczyszczalni „Czajka” są na bieżąco przekazywane przez:

  1. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (http://www.gios.gov.pl/pl/)
  2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (https://www.wios.warszawa.pl/pl/aktualnosci-i-komunika)
  1. Główny Inspektorat Sanitarny (https://gis.gov.pl/).

Loading