Informacja w sprawie wprowadzenia ograniczeń na wodach powierzchniowych powiatu wąbrzeskiego dotycząca używania jednostek pływających napędzanych silnikiem spalinowym.

Loading