Informacja w sprawie Portu Drzewnego

W dniach od 10-19 października 2020 r. odbędzie się głosowanie na projekty obywatelskie, wśród których jest projekt „Przywracanie Portu Drzewnego dla mieszkańców Torunia”. Przedmiotowe działanie zakłada:

  Budowę tam (ostróg) w celu ochrony Portu Drzewnego przed zamuleniem

    i wypłyceniem, a także usunięcie już nagromadzonych osadów dennych;

    Utworzenie punktu widokowego wraz z ławkami i stojakami na rowery;

    Budowę parkingu dla samochodów oraz miejsca postojowego dla rowerów wraz

    z zapleczem gospodarczym (tj. wiata, ławki, śmietniki, grill, palenisko), pomostem

    i slipem do wodowania łodzi;

    Utworzenie rodzinnego miejsca piknikowego;

    Budowę ścieżki pieszo – rowerowej.

Celem nadrzędnym, jest poprawa stosunków wodnych Portu, która przyczyni się do ochrony naturalnego tarliska ryb, głównie sandacza.

Na terenie akwenu nie będzie odłowów gospodarczych, w tym tarlaków, dopuszczalne będą tylko odłowy w celach naukowych realizowanych przez instytucje naukowo-badawcze. Wędkowanie na akwenie na aktualnie obowiązujących zasadach. 

Zachęcamy do głosowania na ten projekt nr O0697

Loading