Informacja w sprawie organizacji zawodów wędkarskich.

Okręg PZW w Toruniu informuje, że istnieje możliwość organizacji zawodów wędkarskich z kilkoma obostrzeniami:

  • zawody rozgrywać wolno bez publiczności,
  • koło wędkarskie musi imiennie wskazać osobę odpowiedzialną za zorganizowanie i przebieg zawodów,
  • należy zachować odpowiednia odległość od innych osób.

Poniżej zamieszczamy informacją z ZG PZW:

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Z upoważnienia Prezesa ZG PZW kol. Teodora Rudnika przesyłam tekst komunikatu, który został zamieszczony na portalu związkowym.

Komunikat w sprawie organizowania wędkarskich zawodów sportowych

W świetle uregulowań prawnych zawartych w opublikowanym Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz.U. z dn.29.05.2020 r., Poz. 964) informujemy, że możliwe staje się organizowanie wędkarskich zawodów sportowych.

Za ich organizację i bezpieczeństwo uczestników odpowiada organizator na poziomie jednostki organizacyjnej PZW, tj. Prezes Okręgu, Prezes Koła, Prezes Klubu Sportowego, przewodniczący sekcji.

Szanowne Koleżanki i Koledzy pamiętajmy, że znoszenie kolejnych ograniczeń nie zwalnia nas z odpowiedzialności! Pamiętajmy m.in. o zachowaniu bezpiecznych odległości, maseczek i środków dezynfekujących. Dbajmy o siebie i innych.

Teodor Rudnik

Prezes ZG PZW

Tekst rozporządzenia http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/964

Loading