Informacja o zakazie połowu na jez. Sosno Duże i Bachotek

Okręg PZW w Toruniu na podstawie uchwały XIII Okręgowego Zjazdu Delegatów Kół PZW z dnia 27.02.2022 r. informuje, że w związku z zarybieniem narybkiem jesiennym jez. Sosno Duże i Bachotek od dnia 28.10.2022 r. do dnia 11.11.2022 r. wprowadza się zakaz połowu ryb drapieżnych.

Loading