Informacja o zakazie połowu na jez. Radomno, Księte

Okręg PZW w Toruniu na podstawie uchwały XIII Okręgowego Zjazdu Delegatów Kół PZW z dnia 27.02.2022 r. informuje, że w związku z zarybieniem narybkiem jesiennym szczupaka jez. Radomno i Księte  od dnia 10.11.2022 r. do dnia 24.11.2022 r. wprowadza się zakaz połowu ryb drapieżnych.