Informacja o zakazie połowu na jez. Pluskowęsy, Głuchowo, Chełmżyńskie, Bartoszewice, Przydwórz

Okręg PZW w Toruniu na podstawie uchwały XIII Okręgowego Zjazdu Delegatów Kół PZW z dnia 27.02.2022 r. informuje, że w związku z zarybieniem narybkiem jesiennym sandacza jez. Pluskowęsy, Głuchowo, Chełmżyńskie, Bartoszewice i Przydwórz od dnia 15.11.2022 r. do dnia 29.11.2022 r. wprowadza się zakaz połowu ryb drapieżnych.

Loading