Informacja o zakazie połowu na jez. Okonin

Okręg PZW w Toruniu na podstawie uchwały XIII Okręgowego Zjazdu Delegatów Kół PZW z dnia 27.02.2022 r. informuje, że w związku z zarybieniem narybkiem jesiennym jez. Okonin od dnia 25.10.2022 r. do dnia 8.11.2022 r. wprowadza się zakaz połowu ryb drapieżnych.