Informacja o zakazie połowu na jez. Lekarty, Rynek, Skarlin, W.Partęczyny, Gryźliny, Górzno, W.Brodno, Staw ul. Ceglana, Gorzechówko, Duże, Retno, Wichulec, Szczuka

Okręg PZW w Toruniu na podstawie uchwały XIII Okręgowego Zjazdu Delegatów Kół PZW z dnia 27.02.2022 r. informuje, że w związku z zarybieniem narybkiem jesiennym szczupaka jez. Lekarty, Rynek, Skarlin, W.Partęczyny, Gryźliny, Górzno, W.Brodno, Staw ul. Ceglana, Gorzechówko, Duże, Retno, Wichulec, Szczuka od dnia 21.11.2022 r. do dnia 05.12.2022 r. wprowadza się zakaz połowu ryb drapieżnych.

Loading