Informacja o zakazie połowu na jez. Łasin Duży

Okręg PZW w Toruniu na podstawie uchwały XIII Okręgowego Zjazdu Delegatów Kół PZW z dnia 27.02.2022 r. informuje, że w związku z zarybieniem narybkiem jesiennym szczupaka jez. Łasin Duży od dnia 22.11.2022 r. do dnia 06.12.2022 r. wprowadza się zakaz połowu ryb drapieżnych.

Loading