Informacja o zakazie połowu na jez. Gwiździny i Bagno

Okręg PZW w Toruniu na podstawie uchwały XIII Okręgowego Zjazdu Delegatów Kół PZW z dnia 27.02.2022 r. informuje, że w związku z zarybieniem narybkiem jesiennym szczupaka jez. Bagno i Gwiździny od dnia 4.11.2022 r. do dnia 18.11.2022 r. wprowadza się zakaz połowu ryb drapieżnych.

Loading