Informacja o zakazie połowu na jez. Gruta Duża, Mełno, Nogat, Salno Małe, Gruta Mała, Zamkowe, Frydek, Wieldządz, Przydwórz, Radomno

Okręg PZW w Toruniu na podstawie uchwały XIII Okręgowego Zjazdu Delegatów Kół PZW z dnia 27.02.2022 r. informuje, że w związku z zarybieniem narybkiem jesiennym szczupaka jez. Gruta Duża, Mełno, Nogat, Salno Małe, Gruta Mała, Zamkowe, Frydek, Wieldządz, Przydwórz, Radomno od dnia 30.11.2022 r. do dnia 14.12.2022 r. wprowadza się zakaz połowu ryb drapieżnych.