Informacja o zakazie połowu na jez. Chełmżyńskim i Grodnie (Chełmża)

Okręg PZW w Toruniu na podstawie uchwały XIII Okręgowego Zjazdu Delegatów Kół PZW z dnia 27.02.2022 r. informuje, że w związku z zarybieniem narybkiem jesiennym szczupaka jez. Chełmżyńskiego i Grodno (Chełmża) od dnia 8.11.2022 r. do dnia 22.11.2022 r. wprowadza się zakaz połowu ryb drapieżnych.

Loading