Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego

W nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 23.06.2022 r. zapytania ofertowego dotyczącego budowy zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 1385C Rogóźno Zamek – Gruta wraz z drogą wewnętrzną i miejscami postojowymi, Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje o zakończeniu postępowania bez wyboru żadnej oferty. Z uwagi na fakt, iż została złożona tylko jedna oferta zapytanie ofertowe uważa się za nieważne.

Loading